Firma van Buiten

ANBI Firma van Buiten

Firma van Buiten is een unieke plek die tot doel heeft: inspireren tot inclusiviteit, ondernemen met impact en verbinding maken met de omgeving.

Firma van Buiten biedt leer- en werkplekken waar een zichtbare, maar een vertrouwde plaats in de maatschappij geboden wordt. Door middel van het verzorgen van horeca activiteiten en ondersteunende diensten, werkt en leert iedereen op eigenwijze aan zijn talent.

De combinaties van diverse deelnemersdoelgroepen, diversiteit in werkzaamheden, de vertrouwde omgeving en ons netwerk maken van de Firma van Buiten een mini-maatschappij. Wij leveren een bijdrage aan inclusiviteit én een zinvol en gelukkig leven in Delft en omgeving.

Vanaf januari 2022 zijn de activiteiten van de Firma van Buiten overgedragen en ondergebracht in de Stichting Werkconnect, waarvan de betekenisvolle maatschappelijke inbreng nog beter tot uitdrukking kan worden gebracht. Stichting Werkconnect is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wil zeggen dat 90% van het werk niet ons eigen, maar het algemeen belang dient. Door deze status kunnen inkomsten uit giften, toezeggingen en donaties ontvangen worden om projecten te ondersteunen.